บทความประตูรีโมท
Website Banner
 
                                          บทความ 
 
 
  ประตูรีโมท 
 
  ประตูรีโมท หมายถึง ประตูที่ควบคุมการเปิด-ปิดของประตูด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีชุดควบคุม(Controller Unit)
  เป็นอุปกรณ์สั่งการและตัดสินใจทำงาน 
 
  คำว่า "ประตูรีโมท" มีที่มาจากการสั่งงานระบบประตูไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์รีโมทคอนโทรล (Remote Control Unit) 
  ซึ่งคำว่าประตูรีโมทนี้รวมถึงลักษณะประตูที่ไม่ใช้อุปกรณ์รีโมทเป็นตัวควบ คุมสั่งการ แต่อาจจะใช้สวิตซ์กด 
  (Push Button Swith)หรือต่อร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติอื่นๆ อันได้แก่ระบบ Access control หรือ คีย์การ์ด 
  อุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ (Finger print scan) เป็นตัวสั่งการแทนรีโมทคอนโทรล ได้อีกด้วย 
 

                        อ่านต่อ>>   
     
 
 
  คำนวณน้ำหนักประตู 
 
  1. ศึกษาน้ำหนักของประตู เพื่อกำหนดขนาดของมอเตอร์ที่เหมาะสม 
  ถ้าเป็นช่างทำประตูบานนั้นเองคงคำนวณได้จากน้ำหนักของวัสดุที่ทำประตูบานนั้นได้ แต่ถ้าไม่ใช่ช่าง 
  ทำประตูแนะนำให้ใช้ค่าประมาณการ ดังสามารถกำหนดตามขั้นตอนอยู่ 2 ประการ ดังนี้คือ
 
  อ่านต่อ>>   
     
 
 
  การเข้าต่ออุปกรณ์เข้ากับ Control  G10 
 
  1. เมื่อต่อสายเข้าไปเสร็จเรียบร้อยดังในรูปวงจรแล้ว 
  2. ต้องเช็คตำแหน่ง Resister (R  แบบปรับค่าได้) อยู่ที่ตำแหน่งมุมขวาสุด เป็นการปรับOPEN/CLOSE
  หมุนปรับมาทางซ้ายจนสุดทั้งสองตัว 
  3. เช็ค Jumper P1 ให้อยู่ในตำแหน่ง NO ดังรูป 
 
 
อ่านต่อ>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Current Pageid = 63