ประตูรีโมท รุ่น DEA 800 KG
Website Banner
 
                        มอเตอร์ประตูรั้วรีโมทบานเลื่อน DEA  Made in italy
 
   

       
 
  อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย 
  1. มอเตอร์                            1 เครื่อง 
  2. ชุดควบคุมมอเตอร์               1 ชุด  
  3. ชุดรับสัญญาณ                    1 ชุด  
  4. รีโมท                                2 เครื่อง 
  5. สะพานเฟืองไม่เกิน              4 เมตร 
  
 
 
 
 
 
 
Current Pageid = 78