ประตูรีโมท แขนกั้นอัตโนมัติ
Website Banner
 
                                  แขนกั้นอัตโนมัติ  E8 
 
       
 
   
อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย
1. มอเตอร์ 1 เครื่อง
2. ชุดควบคุมมอเตอร์ 1 ชุด
3. สวิตซ์  1 ตัว
4. เซ็นเซอร์ 1 ชุด
5. ไม้กั้นยาว 4 เมตร
6. ฟรีค่าติดตั้งเดินสายร้อยท่อ 20 เมตร
   
คุณสมบัติ
เป็นมอเตอร์ AC 220V มีความคงทนแข็งแรงเหมาะสำหรับใช้กับทางเข้า ออก หมู่บ้าน
ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน   สามารถปรับความนุ่มนวลในการใช้งานให้เหมาะสม
กับน้ำหนักประตู ด้วยระบบ Mechanical slip clutch และสามารถติดตั้ง อุปกรณ์ Photocell
เพื่อป้องกันการปิดของประตูในระหว่างจังหวะการทำงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Current Pageid = 73