คำนวณน้ำหนักประตู ประตูรีโมท
Website Banner
 
       คำนวณน้ำหนักประตู 
 
  1. ศึกษาน้ำหนักของประตู เพื่อกำหนดขนาดของมอเตอร์ที่เหมาะสม 
   
  ถ้าเป็นช่างทำประตูบานนั้นเองคงคำนวณได้จากน้ำหนักของวัสดุที่ทำประตูบานนั้นได้ แต่ถ้าไม่ใช่ช่างทำประตู 
  แนะนำให้ใช้ค่าประมาณการ ดังสามารถกำหนดตามขั้นตอนอยู่ 2 ประการดังนี้คือ 
 
  1.1การกำหนดน้ำหนักประตูเปล่าจากชนิดของประตูซึ่งเป็นน้ำหนักโดยประมาณ(ใช้ค่าเฉลี่ยความสูงประตู 2 เมตร) 
   
  - ประตูสแตนเลส น้ำหนักประมาณ = 60 ก.ก./เมตร
  - ประตูเหล็กกล่อง น้ำหนักประมาณ = 80 ก.ก./เมตร 
  - ประตูสแตนเลส+ไม้ น้ำหนักประมาณ = 140 ก.ก./เมตร 
  - ประตูเหล็ก+ไม้ น้ำหนักประมาณ = 160 ก.ก./เมตร
  - ประตูอัลลอย น้ำหนักประมาณ = 180 ก.ก./เมตร 
  ตัวอย่าง : บ้านนี้ใช้ประตูสแตนเลส+ไม้ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ดังนั้น น้ำหนักประตูเปล่า = 560 กก. 
   
  1.2 กำหนด ค่าความฝืด (Friction Factor) ของประตู ซึ่งมักจะเกิดจากแนวราง ลูกปืนล้อ สนิม ฯลฯ 
   
  - ประตูใหม่ ค่าความฝืด = 1.25 
  - ประตูเก่า ค่าความฝืด  = 1.5  
  ให้นำ น้ำหนักประตูเปล่าข้อ (1.1) มาคูณ กับค่าความฝืดข้อ (1.2) 
  ตัวอย่าง : บ้านนี้ประตูเก่าพอสมควร ดังนั้น เราจะสรุปขนาดมอเตอร์ที่ควรใช้ = 560กก.X1.5=840กก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Current Pageid = 68